هلدینگ سما پشتیبان مدیریتی طرح های شما
مشاهده
صنعت و تجارت

دپوی بیش از ۲۲۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات اجرایی کشور

بر اساس اعلام گمرک ایران، هم اکنون حدود ۲۲۴۹ دستگاه خودرو در گمرکات مختلف کشور باقی مانده و هنوز ترخیص نشده است.

به گزارش سمامدیا: مهرداد جمال ارونقی در مکاتبه با مشاور  وزیر امور اقتصادی ودارایی و مدیرکل دفتر وزارتی اخرین وضعیت خودروهای موجود در گمرک را اعلام کرد.

در این مکاتبه امده است، پیرو مذاکره تلفنی درخصوص آخرین وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور از جمله خودروهای بلاتکلیف به استحضار می رساند بصورت کلی با توجه به موارد معنونه در فوق ، جدول ذیل را می توان در این خصوص ملحوظ نظر قرار داد:

ردیف وضعیت خودروهای سواری تعداد (دستگاه) ملاحظات
1 ترخیص شده تا پایان مهلت مصوبه شماره 137161/ت 33065 مورخ 1397.10.11 6653
500
علاوه بر٣٥٦٦ دستگاه مذکور ، حدود ٥� � دستگاه آمبولانس و… نیز ترخیص شده است
2 ترخیص شده تا پایان مهلت مصوبه 2859

١� � � دستگاه (کرمان موتور)

٣٤� دستگاه (سایر اشخاص اظهارقبلی)

١٧� دستگاه (اظهار و ترخیص)

١٤٥ دستگاه(خودروهای اروندی)

٤ دستگاه (سهمیۀ جانبازان معزز)

١٢� � دستگاه (مراجع قضایی)

3 اظهار شده – پروانه نشده تا پایان مهلت مصوبه شماره 152676/ت 49375 مورخ 1389.11.29 51 معمولاً زیر ٢٥� � سی سی
4 موجود در گمرک خرمشهر (منطقه آزاد اروند) 82

٧٣ دستگاه (سفارش آمریکا)

٩ دستگاه (بالای ٢٥� � سی سی)

5 موجود در گمرکات قبل از تاریخ 93.6.23
از جمله خودروهای وارده از محل تسهیلات جانبازان معزز
100 همگی بالای ٢٥� � سی سی
6 مطرح رسیدگی در مراجع قضائی 1089 درخصوص برخی متهمان پرونده،  دادنامه مبنی بر ترخیص خودرو صادر شده  است
7 فاقد ثبت سفارش – اظهار نشده به گمرکات 927 همگی زیر 2500 سی سی
جمع 12261 دستگاه 10012 دستگاه ترخیص شده
2249 دستگاه ترخیص نشده

شایان ذکر است با عنایت به مضی مهلت ماندگاری این خودروها، اکثرا برای آنها اظهارنامه مترکه تنظیم و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است. با توجه به مصوبۀ هیأت وزیران در سال ١٣٩٨ و استنباط وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبۀ صادره، ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت واردات خودرو به کشور رسیده بودند صادر نگردید لذا امکان اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این خودروهای سواری (خودروهای سواری موضوع ردیف ٧ جدول فوق) میسر نگردید که لازم است درصورت نیاز، در راستای تمدید مصوبه مزبور شرایط اشاره شده ملحوظ نظر قرار گیرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا